Advertisement PDAX Banner

Bitcoin Futures Contract 101 | Tagalog Guide

Photo for the Article - Bitcoin Futures Contract 101 | Tagalog Guide

Translated by Arzen Ong from Bitcoin Futures Contract 101 | Bitcoin Philippines Guide

Ang Futures Contract ay isang legal agreement upang bumili (buy) o magbenta (sell) ng isang asset (o isang representasyon ng asset) sa napagkasunduan presyo at petsa sa hinaharap, sa pagitan ng dalawang magkaibang partido. Sa artikulong ito, ang ating tatalakayin ay mga cryptocurrency na asset.

Sa Crypto Futures, nakadepende ang resulta ng kontrata sa presyo ng cryptocurrency na pinag-uusapan. 

Maraming iba’t ibang paraan upang magamit ang futures contract. Sa crypto space, ang dalawang madalas na naguudyok sa paggamit nito ay ang mga ispekulasyon at pag ‘hedging’ sa pabago-bagong presyo ng crypto sa merkado.

Ang hedging ay mas regular na ginagawa ng mga institutional investors kumpara sa mga retail investors. Isa itong paraan upang mabawasan ang kanilang ‘risk’ sa pabago-bagong presyo ng crypto market. Dahil ang pagpapalitan o bentahan ng cryptocurrencies ay nagaganap buong taon, binibigyang kakayahan ng futures contract ang mga investors na bumili o magbenta ng mga crypto sa kasalukuyan nitong presyo sa hinaharap. Dahil dito ay hindi nila kailangan pang alalahanin ang pabago bagong presyo nito.

Advertisement PDAX Banner

Sa ganitong paraan, kung sa palagay ng isang investor ay taas o bababa ang halaga ng isang cryptocurrency, maaari siyang mag set ng future contract upang samantalahin ito.

Ang ‘long’ at ang ‘short’

Ang ‘long’ at ang ‘short’ ay tumutukoy sa mga “tao (person)” na nasa futures contract.

kapag sinabi natin na ang posisyon ng isang investor ay “long”, ang ibig sabihin nito ay inaasahan nya na ang presyo ng isang cryptocurrency at tataas. Halimbawa, kapag ikaw ay nag-“long” sa Bitcoin, maaari kang bumili ng Bitcoin futures contract sa kasalukuyan nitong presyo, hanggang sa napagkasunduan nyong petsa sa futures contract.

Kabaligtaran namin nito ang pag-“short” ng Bitcoin. Kung inaasahan mo na bababa ang halaga ng nito sa hinaharap, maari kang magbenta ng future contract nito upang mabayaran ka sa hinaharap ng kasalukuyang presyo nito.

Sa ngayon, ang Bitcoin pa lamang ang natatanging crypto futures na maaari mong mabili sa merkado (kaunting exchanges lamang ang nago-offer ng altcoin futures). Handa narin ang mga regulators na aprobahan ang Ethereum futures, at nagkokonsidera nadin sila ng iba pang altcoin gaya ng Litecoin.

May malaking benepisyo na maaaring maibigay ng Futures sa Bitcoin community. Maaari nitong maapektuhan ang presyo ng bitcoin sa positibo (o negatibong) paraan. Ito din ang dahilan kung bakit ang mga derivatives ng Bitcoin ay maaari ng i-trade sa mga regulated na exchanges, na sya namang namang umaakit sa mga institutional na investors na pasukin ang merkado, kahit na ang Bitcoin mismo ay hindi regulated.

May ilang lugar sa mundo kung saan ipinagbabawal o ‘banned’ ang pagtrade ng Bitcoin. Marahil ay magagamit ng mga investors ang Bitcoin futures sa mga lugar na ito upang makapag-trade ng hindi nababantayan ng mga regulators.

Sa kabilang dako, ang pagtaas ng bilang ng mga Bitcoin Shorts ay maaaring magdulot ng pagbaba ng presyo ng Bitcoin, dahil maaari itong maging sanhi ng pagiging balisa ng karamihan sa mga traders at hawakan lang nila ang kanilang posisyon ng hindi bumibili o nagbebenta. 

Ang artikulong ito ay nailathala sa BitPinas: Bitcoin Futures Contract 101 | Tagalog Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.