|

BSP Kinumpirmang Mayroon Silang Espesyalista sa Crypto

Sa usapin naman ng abilidad ng kanilang grupo, siniguro ni Plabasan na meron silang mga tinatawag na ‘ethical hackers’, mga data scientist, at mga sanay na espesyalista.

Photo for the Article - BSP Kinumpirmang Mayroon Silang Espesyalista sa Crypto

Translated by Arzen Ong from BSP Says They Have Crypto Specialists

Sa ginanap na ‘question and answer’ na bahagi ng Cryptocurrency 101, isang learning session ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), kinumpirma ni Melchor Plabasan,’Director of Technology Risk and Innovation Supervision Department’, nang tanungin siya ng isa sa mga attendee kung mayroon bang espesyalista sa cryptocurrency ang Bangko Sentral sa kanilang grupo. Ang virtual conference na ito ay ginanap pilang parte ng BSP FinEd Expo 2021.

Si Salve Duplito, isang financial journalist at ang moderator ng nasabing event, ay nagpahiwatig na mayroong aabot sa daan-daang espesyalista ang BSP.

Sinegundahan ni Plabasan ang pahayag ni Duplito at pinahalagahan niya ang importansya ng regulasyon pagdating sa pag-iinvest ng publiko.

“Iyan ang advantage kapag nakipag deal ka sa mga BSP registered na mga VASP (Virtual Assets Service Provider) dahil dumadaan ang mga ito sa regular na inspeksyon (at) patuloy na off-site supervision. Kinakailangan din nilang magsumite ng peryodikong pag-uulat ng kanilang mga aktibidad. Sinisiguro rin namin na mayroong silang consumer protection framework (at) cyber security standards,” dagdag pa niya.

Binigyang kasiguraduhan ni Plabasan ang publiko na ang BSP ay “mahigpit na binabantayan ang mga VASP”.

Dagdag pa dito, binigyang kasiguraduhan din ni Nichel Gaba, ang CEO ng Philippine Asset Exchange (PDAX), ang pahayag ng mga regulator tungkol sa pagsunod ng kanilang kumpanya sa mga gabay at alituntunin ng banko sentral. 

“May ilang taon na rin kaming nago-operate at madalas kaming sumasailalim sa audit ng grupo ni Director Mhel (Plabasan); nasaksihan namin ang paglaki ng kanilang staff mula sa iilang katao tungo sa daan-daan. Nakasisiguro kami na alam nila ang kanilang ginagawa at nakasisiguro kayong laging mahalaga ang kanilang mga nais malaman,” paniniguro ni Gaba.

Sa usapin naman ng abilidad ng kanilang grupo, siniguro ni Plabasan na meron silang mga tinatawag na ‘ethical hackers’, mga data scientist, at mga sanay na espesyalista.

“Kumpleto po kami at magpapatuloy pa kaming magdagdag ng mga mabubuting tao sa aming hanay,” dagdag pa niya.

Sa kabilang dako, inamin ni Commissioner Kelvin Lester ng Securities and Exchange Commission (SEC), na hindi kasindami ng staff ng BSP ang kanilang staff subalit siniguro nilang “patungo rin doon ang kanilang direksyon”. Gayunpaman, kanyang ipinrisinta ang bagong buong PhiliFintech Innovation Office (PIO) ng SEC na naglalayong magpokus sa mga regulation at sa tamang paggamit ng fintech sa Pilipinas.

“Mayroon din kaming espesyalista na nakapokus sa crypto at fintech, subalit malinaw na hindi sila kasindami ng sabi ni Sir Mhel (BSP),” pahayag ng commissioner.

Ang artikulong ito ay nailathala sa BitPinas: BSP Kinumpirmang Mayroon Silang Espesyalista sa Crypto

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.