Panayam kay Ken, Pot, at Spraky:  Axie University Co-Founders
| | |

Panayam kay Ken, Pot, at Spraky: Axie University Co-Founders

Binago ng Axie ang buhay ng mga founders ng AxU. Nag iba na ang pananaw nila sa paghawak ng pera kung dati ay iniintay lamang nila ang kanilang sahod para lang ipambayad ng bills at bumili ng mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan ngayon ay pinag-iisipan na nilang mabuti kung saan pupunta ang kanilang mga kinikita.

This Docu Perfectly Captures the Play-to-Earn Phenomenon in the Philippines
| | |

This Docu Perfectly Captures the Play-to-Earn Phenomenon in the Philippines

As the reel ended and the credits rolled over, lolo Silverio and lola Vergie became the Axie community’s grandparents. Their wishes became every player’s wish, and the community will do everything in their power to make sure their grandparents’ wishes will come true.