Panayam kay Ken, Pot, at Spraky:  Axie University Co-Founders
| | |

Panayam kay Ken, Pot, at Spraky: Axie University Co-Founders

Binago ng Axie ang buhay ng mga founders ng AxU. Nag iba na ang pananaw nila sa paghawak ng pera kung dati ay iniintay lamang nila ang kanilang sahod para lang ipambayad ng bills at bumili ng mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan ngayon ay pinag-iisipan na nilang mabuti kung saan pupunta ang kanilang mga kinikita.