|

SweatyNFT: Isang Tezos Art Toolset, NFT Generator, at Smart Contract Creation/Management

Napaka-flexible ng SweatyNFT dahil kaya nitong makagawa ng collection sa iba’t ibang paraan na siya namang kapaki-pakinabang sa iba’t mga proyekto.

Photo for the Article - SweatyNFT: Isang Tezos Art Toolset, NFT Generator, at Smart Contract Creation/Management

Ang SweatyNFT ay isang NFT toolset na pwedeng gamitin ng mga artist upang gumawa ng “Generative Collections” sa Tezos, Ethereum, at Polygon. Sa pamamagitan ng app na ito, mas simple ang pag-generate ng images gamit ang isang PSD file, gumawa ng mga smart contract at mga collection na ibebenta sa mga NFT marketplace gaya ng Rarible, OBJKT.com at Opensea, o kaya naman ay sa kanilang sariling store page or personal na website.

Hindi kailangan marunong mag-code upang gamitin ang SweatyNFT! Ang SweatyNFT ay isang cross-chain solution upang makagawa ng FA2 contracts at ERC-721 contract.

10K Image Generation

Sa pamamagitan ng SweatyNFT, maari kang makagawa ng generative art collection nang hindi na kakailanganin ng technical know-how patungkol sa smart contract. Pwede kang mag-generate ng mga image at mag-customize ng smart contract para magkaroon ang artist ng kontrol sa pag-whitelist at iba pang paraan sa pag-release at manage ng mga collection habang nasa public o private sale.

Ang mga contract na nagawa gamit ang SweatyNFT ay pwede i-import sa ibang marketplace na “compatible,” na nagbibigay daan para sa mas maraming secondary sales.

Photo for the Article - SweatyNFT: Isang Tezos Art Toolset, NFT Generator, at Smart Contract Creation/Management

Kung mas nais ng artist na imint ang mga image ay pwedeng i-save ang mga image na na-generate na mayroong metadata file na maaring gamitin sa ibang marketplace o ibang contract.

Napaka-flexible ng SweatyNFT dahil kaya nitong makagawa ng collection sa iba’t ibang paraan na siya namang kapaki-pakinabang sa iba’t mga proyekto.

 Ang Misyon ng SweatyNFT

Photo for the Article - SweatyNFT: Isang Tezos Art Toolset, NFT Generator, at Smart Contract Creation/Management

Ang grupo sa likod ng SweatyNFT ay nakatuon sa pagtulong sa artist na mag-interact sa blockchain technology at ibalik ang kontrol sa kanila kung paano nila nais i-monetize ang kanilang mga gawa. 

Maraming mga hakbang upang lubos na maintindihan ang nakapaka-teknikal na mundo ng blockchain lalo na para sa mga artist. Sa pamamagitan ng SweatyNFT, hindi na kailangan ng artist na maghanap ng developer o matuto mag-code. Hindi na sila mamomroblema sa mga maling impormasyon patungkol sa NFT at crypto na madalas makita sa internet.

Nakafocus ang SweatyNFT sa edukasyon sa web3 at makapagbigay ng mga kapaki-pakinabang na tools para sa mga artist sa buong mundo na mabenta ang kanilang mga gawa sa iba’t ibang blockchain. Walang barrier dapat sa mundo ng Art at ikokonekta ng SweatyNFT ang mga artist at mga kolektor saan mang panig ng mundo. 

Alamin pa kung ano ang SweatyNFT:

Website: https://sweatynft.com

Twitter: https://twitter.com/sweatynft

Discord: https://discord.gg/wgvhAxjMhz

Team:

Sarisa Kojima   https://twitter.com/SarisaKojima

Ryan Bennett https://twitter.com/ryancodez

Ian Lindsay https://twitter.com/Ianlinz

This article is published in collaboration with TZ APAC (a BitPinas Partner): SweatyNFT: Isang Tezos Art Toolset, NFT Generator, at Smart Contract Creation/Management

Similar Posts