Advertisement PDAX Banner

Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

This is a translated article from: How to Use MetaMask: A Guide for Filipinos. Translated by Arzen Ong.

Ang MetaMask ay isang sikat na Ethereum Wallet na madalas ay gateway para sa maraming decentralized apps at Play-to-earn blockchain games. Sa madaling salita, kung pinag-iisipan mong pasukin ang mundo ng DeFi at blockchain games, gaya ng Axie Infinity, importante na alam mo kung paano gamitin ang Metamask.

Ano ba ang maari mong magawa sa MetaMask?

Gamit ang MetaMask, maaari kang mag-interact sa mga DeFi protocols at blockchain games. At dahil ang karamihan sa kanila ay nasa Ethereum, pwede kang mag labas-pasok sa kanila sa kahit anong oras. Sa pinaka-simpleng salita, narito ang mga maaari mong magawa gamit ang Metamask:

 • Ilagak ang iyong Ether
 • Ilagak ang iyong mga ERC-20 Tokens
 • Ilipat ang iyong mga tokens sa iba pang Ethereum Wallet Address
 • Bumili ng Tokens (gamit ang kanilang partner firms)
 • Mag-swap ng ETH sa ibang coins at vice versa

Gamit ang MetaMask bilang iyong wallet, maaari mo ring gawin ang mga ito:

 • Gumamit, bumili at magbenta sa mga decentralized exchanges gaya ng Uniswap
 • Gumamit, magpahiram o maglagak ng ETH (upang magkaroon ng interes) sa mga protocols gaya ng Aave
 • Makatangap ng airdrops
 • Gumamit at makapaglaro ng mga blockchain games gaya ng Axie Infinity
 • Bumili ng NFT gaya ng crypto art o music sa mga sites gaya ng Rarible at Opensea

Ang MetaMask ay isang browser extension at mobile wallet. Ang sentro ng artikulo na ito ay ang desktop (browser extension) na version ng Metamask. Nanghihinayang pa kaming gumamit ng Metamask sa mobile devices dahil sa dami ng scams – gaya ng copy paste scam kung saan isang malware ang magbabago ng address nakokopya sa iyong clipboard. At syempre nangyayari din itong copy paste na malware na ito sa PC o Desktop, pero sa dektop ay maaari mong mano-manong i-check kada letra ang nasa wallet address.

Paano magsimulang gamitin ang MetaMask

Advertisement PDAX Banner

1) I-install ang MetaMask.

I-download ang MetaMask dito. Siguraduhin na ikaw ay nasa opisyal na website na metamask.io. Para sa aktibidad na ito, ang gagamitin natin ay Google Chrome.

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

I-click ang “Install” button at isunod ang “Get started.” At pagkatapos ay magpatuloy sa susunod na step.

2) Gumawa ng bagong Ethereum Wallet

Tatanungin ka ng MetaMask kung mag i-import ka ng wallet o kung gagawa ka ng bago. Piliin natin ang pangalawang option kaya i-click ang “Create wallet.”

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

Pagkatapos mong i-click ang “Create wallet,” tatanungin ka kung ikaw ba ay pumapayag o hindi pumapayag sa pagbahagi ng feedback upang makatulong sa pag-improve ng MetaMask. Piliin ang iyong gusto at magpatuloy.

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

3) Gumawa ng Password

Ang password ang iyong pangunahing paraan para mabuksan ang iyong MetaMask wallet. Siguraduhin mo na ito ay ligtas at malayo sa mga malilikot na mata. Makabubuting gumawa ng sobrang random na password para hindi ito mahulaan ng kung sinumang tao o kahit A.I.

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

Pagkatapos mong ilagay ang iyong nagawang password, i-tick mo ang box at pumayag sa “Terms and use” at piliin ang “Create” upang magpatuloy.

4) Isulat at itago ang iyong lihim na backup phrase

Magpapakita ang MetaMask sa iyo ng secret backup phrase. Ito ay binubuo ng 12 salita na magsisilbing “Private key” sa iyong Ethereum wallet. Ito ang magsisilbing backup upang iyong ma-restore ang iyong account kung sakaling makalimutan mo ang iyong password.

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

IMPORTANTE: I-download mo ang iyong secret phrase o isulat mo ito at siguraduhin mong nakatago ito ng maigi. Mismong ang MetaMask ay HINDI ALAM ang iyong secret phase. Ito ay bukod tangi lamang sayo. Kaya naman sa di inaasahan na nawala mo ang iyong secret phrase, walang makakatulong sa iyo.

(Tandaan mo din na kapag nagi-import ka ng iyong MetaMask Wallet, kakailanganin mo ang iyong secret phrase at hindi ang iyong password.)

Matapos mong isulat ang iyong backup phrase, i-click ang “Next”.

5) I-confirm ang iyong secret backup phrase

Sa step na ito, magpapakita sa iyo ang MetaMask ng grupo na mga salita kung saan kasama dito ang mga salita sa back-up phrase mo. Pagkatapos ay ipapapili sa iyo ng MetaMask ang mga salita sa iyong secret phrase upang masiguro na isinulat mo nga ang mga ito. Hindi kami magpapakita ng halimbawa sa parteng ito.

Piliin ang “Confirm” upang magpatuloy.

Ang susunod na page ay magco-confirm na ang ikaw ay matagumpay na nakagawa ng bagong wallet.

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

Mga Tips Upang Mapanatiling Safe ang Iyong MetaMask Seed Phrase

 1. I-save ang kopya ng iyong backup phrase sa maraming lugar. Iminumungkahi namin na ito ay iyong isulat sa mga notebooks, malayo sa internet.
 2. Huwag mong ibigay ang iyong secret phrase sa kahit kanino.
 3. Mag-ingat sa Phishing, Hindi ka tatanungin ng MetaMask kung ano ang iyong secret phrase ng basta basta.
 4. Kung sakali man na makalimutan mo ang iyong secret phrase at may access ka pa sa iyong MetaMask, maaari mo itong makita sa iyong Settings > Security.

Ang MetaMask Dashboard

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino
 1. Account. Maari kang magkaroon ng higit pa sa isang account sa MetaMask. Ito rin ang iyong ETH address.
 2. Kung ilang ETH ang mayron ka.
 3. Ibang mga bagay na puwede mong gawin sa loob ng MetaMask.
 4. Ang iyong mga assets o coins.
 5. Mga transaksyon mo sa loob ng MetaMask.

Paano Magtransfer ng ETH o ng Iba Pang Crypto sa Iyong MetaMask?

Gaya ng nakikita mo sa itaas, maaari ka ng bumili sa loob ng MetaMask. Munit may mas maganda pang paraan na gawin ito para sa mga Pinoy. Ito ay sa paggamit ng fiat onramps na lokal na available.

I-transfer ang ETH sa MetaMask gamit ang BloomX

Ang BloomX ay lisensyadong Virtual Asset Provider dito sa Pilipinas.

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino
 1. Pumunta sa BloomX’s Facebook Page
 2. I-message sila at sabihin na nais mong bumili ng ETH na maisasalin sa MetaMask.
 3. Magrereply si BloomX at tatanungin ka kung ilang ETH ang nais mong bilhin para isalin sa iyong Metamask.
 4. Magpapadala si BloomX ng indicative rates. Ikaw ang bahala kung tatanggapin mo ang alok nila. Mabubuting i-compare ang kanilang rate sa ibang crypto exchange.
 5. Kapag tingap mo ang alok nila, sasabihin sa iyo ni BloomX kung saan mo ipapadala ang iyong Php (na bayad).
 6. Kapag natanggap na ni BloomX ang iyong bayad, ipapadala na nila ang ETH sa iyong wallet.

May artikulo din kami na naglalaman ng detalye tungkol sa kung paano ilipat ang mga cryptocurrency gaya ng SLP, ETH, at AXS mula at papuntang MetaMask gamit ang BloomX.

I-transfer ang ETH sa Metamask gamit ang Coins.ph

 1. Siguraduhin na nakapag register ka na ng account sa Coins.ph
 2. Magdagdag ng pondo sa iyong Coins.ph account
 3. I-convert ang iyong Php sa ETH sa loob ng app
 4. Pumunta sa iyong ETH address sa loob ng app
 5. Piliin ang “Send ETH”
 6. Ilagay ang iyong Metamask ETH Address bilang destinasyon o tigatangap ng iyong ETH
 7. Ang isa pang paraan ay ang pag gamit ng QR code.
  1. Sa Coins.ph, pumunta sa ETH Wallet > Send > Scan QR code
  2. Sa Metamask, i-click ang “Buy” > Directly Deposit Ether > View Account
  3. Ipapakita ng Metamask sa iyo ang QR code na bersyon ng iyong wallet.
  4. I-scan ito gamit ang Coins.ph app
 8. Ilagay king magkano ang nais mong ilipat sa Metamask at pagkatapos ay i-confirm.

I-transfer ang ETH sa MetaMask gamit ang PDAX

 1. Siguraduhin na may account ka na sa PDAX at maglog-in
 2. Pumunta sa iyong Pondo / Funds (agad mo itong makikita)
 3. Piliin ang “Payment Out”
 4. Piliin ang ETH bilang iyong asset na nain i-withdraw (Ito ay kung mayroon ka ng pagaaring ETH)
 5. Piliin ang “Transfer Out to wallet”
 6. Ilagay ang iyong MetaMask ETH address
 7. Makakatangap ka ng email mula sa pdax na kukumpirma sa iyong transaksyon. Ang parteng ito ay kinakailangan 

I-transfer ang ETH sa MetaMask gamit ang Binance.

 1. Siguraduhin na may account ka na sa Binanace at maglog-in.
 2. Pumunta sa iyong Spot Wallet
 3. Piliin ang ETH (Ito ay kung mayroon ka ng pagaaring ETH)
 4. I-click ang “Withdraw”
 5. Ilagay ang iyong MetaMask ETH address o gamitin ang QR Code
 6. Piliin ang “Withdraw”

MAHALAGANG PAALALA:

Kung kokopyahin mo man ang iyong ETH address o gagamit ka ng QR code, ugaliin mong kilatisin ang ETH address na iyong nailagay. Ang mga crypto transactions ay NON-REVERSIBLE. Ang mga exchanges sa itaas ay hindi matutulungan kapag nagkamali ka ng lagay ng ETH address.

Paano mag transfer palabas ng MetaMask papuntang External Address

I-click lamang ang “Send” sa iyong Metamask dashboard at ilagay ang address kung saan mo gustong ipadala ang iyong mga tokens.

PAALALA: Siguraduhin na ikaw ay magpapadala ng tokens sa tamang address. May mga exchanges, gaya ng Coins.ph, na hindi tumatanggap ng ibang ibang ETH based na ERC-20 Tokens kaya siguraduhin na wag mag-kakamali na mag send ng iyong pinaghirapang SLP o iba pang tokens.

PAANO MAG SWAP NG ETH SA IBANG COINS GAMIT ANG METAMASK

Ang pinakamadaling paraan ng pag-swap ng iyong ETH sa ibang coins ay sa loob mismo ng MetaMask. Sa iyong Metamask dashboard, i-click ang “Swap.” Makikita mo ang page na ito:

(Siguraduhin mo munang basahin ang buong artikulong ito lalo na ang parte tungkol sa GAS FEES bago ka subukan ang mga steps na ito.)

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

Ang TLDR na version ay “Review Swap” at pagkatapos ay “Swap”.

Ano ang Slippage Tolerance? Tandaan na nag crypto ay volatile. Ang Slippage ay ang pagbabago ng presyo sa pagitan ng pag lalagay mo ng order at sa pagkaka-confirm nito. Ang swap ay makakancel kung ang ang slippage ay mas mataas sa iyong tolerance level percentage.

PAGPAPALIT NG ETH SA IBANG TOKENS SA LABAS NG METAMASK (GAMIT ANG UNISWAP)

Sa simula, nabangit na ang MetaMask ay gateway para sa mga decentralized web. Gamit ito ay maaari kang mag interact sa mga decentralized apps, exchanges, crypto art pati nadin mga games. Minsan, mas-makabubuting mag trade ng ETH gamit ang mga decentralized exchanges gaya ng Uniswap.

Ito ang Uniswap:

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

Ang Uniswap ay decentralized exchanges kung saan ang mga gumagamit nito ang nagbibigay ng liquidity sa mga trading pairs. Ating paguusapan sa hiwalay na artikulo kung paaano, pero sa ngayon, tiyakin muna natin ang tamang URL nito: https://app.uniswap.org/#/swap?use=V2

I-SWAP ANG ETH SA IBANG COINS GAMIT ANG UNISWAP

 1. I-click ang “Connect Wallet” (Tignan ang imahe sa itaas)
 2. Tatanungin ka nito kung nais mong ikonekta ang iyong MetaMask account upang ‘makausap’ ito ni Uniswap.
 3. Pumili ng Token, sa ngayon, piliin natin ang DAI – isang stablecoin.
 4. Piliin ang “Swap” at pagkatapos ay “Confirm Swap”. Makikita mo ang image sa ilalim,
 5. Ang Metamask ay lilitaw at tatanungin ka kung nais mong ituloy ang transaksyon.
 6. Kapag pinili mo ang “confirm,” ang transaksyon ay magpapatuloy.
 • Bago tumungo sa step 6, may pop-up na magpapakita sa iyo ng conversion at gas fees, ito ay kabayaran sa paggamit mo ng Ethereum Network. At dahil maaari mong baguhin ang Gas Fee, iminumungkahi namain na palitan mo ito base sa kasalukuyan nitong rate na iyong makikita sa Ethgasstation.info. Minsan ang gas fees ay masyadong mataas o mababa kayat ugaliing alamin ang tamang timing nito.

PAANO MAG MANO-MANONG MAG-DAGDAG NG TOKEN SA METAMASK

Nagtataka ka ba kung saan napunta yung token na kaka-swap mo lang? Wag kang magalala dahil andoon na iyon. Kailangan mo lang itong mano-manong idagdag sa MetaMask upang ito ay lumabas:

1) Pumunta sa token page sa Coingecko. Gagamitin natin ang cryptocurrency na tinatawag na “Shiba Inu” para sa halimbawang ito. (Palala: hindi po ito payong pinansyal, ginagamit lang po natin ang $Shib bilang halimbawa.)

Photo for the Article - Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

2) Sa Contract Label sa itaas, pindutin lamang ang fox icon at agad na itong madadagdag sa metamask.

AT PARA SA IBA PA

BIlang iyong gateway sa decentralized web at decentralized finance, ang MetaMask ay isang makapangyarihang wallet na kinakailangan mo sa iyong paglalakbay sa Ethereum blockchain. Ang aming huling paalala ay pakaingatan mo ang iyong account at wag basta basta i-connect ang iyong MetaMask sa kung ano anong apps na pwede mong ikonekta dito. Kung meron ka pang ibang katanungan, kontakin mo lang kami at kami ay magagalak na tumulong. 

At lagi mo din ikonsidera ang Gas Fees. 

Ang artikulong ito ay nailathala sa BitPinas: Paano Gamitin ang MetaMask: Isang Gabay Para sa mga Pilipino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.